โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คนพิการ จ. ภูเก็ต

วันนี้ (24 ก.พ. 63) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามและรับฟังรายงานสถานการณ์คนพิการในจังหวัด เช่น การจ้างงาน การจัดบริการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านคนพิการในพื้นที่ โดยมีนางนภาพร วีริยานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานสถานการณ์ นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมรับฟังการรายงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

 


  • Today: 655
  • Total: 82.805