วันนี้ (2 มี.ค. 64) เวลา 14.00 น. อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ลงพื้นที่วัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ในการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ที่ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกให้กลุ่มคนเปราะบาง หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในชุมชนฯ ให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการฯ ของรัฐบาล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิต่างๆ ไปยังกลุ่มคนเปราะบางได้รับทราบ ด้วยความร่วมมือของธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) สำนักงานเขตบางกอกน้อย และศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ดังกล่าว โดยปัญหาที่พบของกลุ่มเปราะบางส่วนหนึ่งคือบัตรประจำตัวประชาชนยังไม่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งทาง พก. โดยศูนย์ข้อมูลคนพิการฯ ได้ประสานกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บริการเคลื่อนที่ลงชุมชนในการทำบัตรประชาชนให้กับกลุ่มที่มีสภาวะยากลำบาก
หลังจากนั้น คณะเจ้าหน้าที่ พก. ได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนโพธิ์เรียง โดยมีนายวรกร ไหลหรั่ง อุปนายกสมาคมคนพิการนนทบุรี ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้(T4A) นำลงพื้นที่เพื่อพบปะและรับฟังปัญหาภายในชุนชนดังกล่าว พร้อมเยี่ยมบ้านนายวรกรฯ ที่มารดาป่วยติดเตียง ยังไม่ได้รับการประเมินความพิการเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ ซึ่ง พก.ได้ประสานกับนักสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) จะได้ลงพื้นที่และดำเนินการดังกล่าวให้กับคนพิการในพื้นที่ในสัปดาห์หน้า เพื่อคนพิการจะได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่