โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพล นปท.3 เหยียบทุ่นระเบิด ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เยียวยาตามอนุสัญญาออตตาวา

วันนี้ (27 ม.ค. 64) เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 5 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ลงพื้นที่ร่วมกับ พลเอกสิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ จ.ส.อ. ภิญโญ วงษ์แก้ว รอง ผบ.หมู่ นตท.(นปท.3) ที่ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ ที่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เข้ารับการรักษา โดยได้รับการผ่าตัดขาระดับใต้เข่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ในการนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้แนะนำสิทธิด้านต่างๆ ที่ได้รับ เช่น การทำบัตรประจำตัวคนพิการ เบี้ยคนพิการ การรักษาพยาบาล รวมถึงการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ พร้อมทั้งให้กำลังใจ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการ กสส. และกลุ่มความร่วมมือระหว่าประเทศ กยผ. ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (อนุสัญญาออตตาวา) ซึ่ง พม.โดย พก. เป็นหน่วยที่ต้องให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลดังกล่าว
___________________________
#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 371
  • Total: 73.730