โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562

วันนี้ (24 ก.พ. 63) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายบุญเกิด ราชพล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และนางจิราณี ฉิมมณี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต ร่วมดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562 พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทั้ง 2 ราย โดยมีศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ต พมจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

 

 


  • Today: 1484
  • Total: 83.617