โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนโดยอาศัยโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองเป็นฐานดำเนินการ จ.นราธิวาส

วันนี้ (17 พ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รองอธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนโดยอาศัยโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองเป็นฐานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย โดยเฉพาะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาล มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่ อีกทั้งเป็นศูนย์การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ สิทธิและสวัสดิการ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์กับคนพิการรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้อย่างทันท่วงทีและทันกับความต้องการของคนพิการ นอกจากนี้ ได้มีการมอบป้ายประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยคนพิการ จำนวน 4 ราย และป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน จำนวน 5 แห่ง 

หลังจากนั้น ในช่วงบ่ายคณะ พก. ได้ลงพื้นที่และเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่ ศูนย์ให้บริการขาเทียม ศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาลตากใบ และแปลงเกษตร โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงานฯ และนำลงพื้นที่ พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง โรงพยาบาลตากใบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

แกลเลอรี่


  • Today: 1505
  • Total: 83.636