โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่โครงการเพาะเห็ด กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี

วันนี้ (19 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดยนางณฐอร  อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด พก. ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จของการรวมกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ เพื่อให้คนพิการได้มีอาชีพและรายได้ในชุมชน ในพื้นที่อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  ในการนี้คณะได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ ติดตามโครงการเพาะเห็ดที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งการต่อยอดและการขยายผลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

แกลเลอรี่


  • Today: 448
  • Total: 81.571