โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ร่วมภาคีเครือข่ายออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเปราะบาง

วันนี้ (25 ก.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ “พม. ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทางสังคม” นำโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้รับบริการด้านสังคมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงและเข้าใจสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมให้บริการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยมีบริการหน่วยเคลื่อนที่ One Stop Service สำหรับคนพิการ ประกอบด้วย การออกหน่วยแพทย์เพื่อให้บริการตรวจประเมินความพิการ. ออกเอกสารรับรองความพิการ. การให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิคนพิการ. การยื่นปรับสิทธิบริการสุขภาพ สปสช. (ท.74) การยื่นขอรับเบี้ยความพิการ และคำแนะนำการศึกษาสำหรับเด็กพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ และการรับสมัครงาน และการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทั้งนี้ อธิบดี พก. ได้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน และบูธแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานของกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานในพื้นที่

 


  • Today: 18
  • Total: 81.704