โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศูนย์บริการคนพิการ พก. ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ ร้านกาแฟแสงตะวัน แปลงปลูกต้นไม้ และแปลงผักเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


  • Today: 164
  • Total: 73.526