โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

👉พก. ลงพื้นที่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หารือความพร้อมการเตรียม รพ.สนาม เพื่อรองรับคนพิการติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (28 เม.ย. 64) เวลา 14.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือประเด็นแนวทางการจัดสรรพื้นที่สำหรับการพักฟื้นในโรงพยาบาลสนาม รองรับกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดทางด้านต่างๆ รวมถึงด้านร่างกาย อาทิ คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์พื้นที่ และบริการอื่นๆ ภายในอาคาร ได้สะดวก โดยมี รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. รศ. นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ รศ. ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ ให้การต้อนรับ

จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ คณะฯ ให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการ รพ. สนามธรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็น รพ. ต้นแบบของ รพ. สนาม โดยเฉพาะการเตรียมห้องพักรองรับกรณีมีคนพิการติดเชื้อ รวมถึงการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพแบบองค์รวม ทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 168
  • Total: 138.799