โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่ รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ จ. อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 อธิบดี พก. มอบหมายนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เชิงบูรณาการกลุ่มเป้าหมายและทรัพยากรร่วมกัน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จัดโดยกรม สค. นอกจากนี้ รองอธิบดี พก. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ”เพื่อการพัฒนาสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการใน จ.อุบลราชธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักพัฒนาชุมชน และผู้รับผิดชอบงานของ ศพค. และวิทยากร รวมจำนวน 500 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ จ. อุบลราชธานี

จากนั้น รองอธิบดี พก. ได้ลงพื้นที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติ สวนสุขภาพบ้านเอื้ออาทรอุบลราชธานี (ห้วยคุ้ม2) โดยมี รมว.พม. นำลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมโครงการมอบเครื่องออกกำลังกายและปลูกต้นรวงผึ้ง พร้อมกิจกรรมต้อนรับของกลุ่มเป้าหมาย  โอกาสนี้ รองอธิบดี พก.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พก. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการภายในหมู่บ่านเอื้ออาทรฯ

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย รองอธิบดี พก. พร้อมคณะฯ เดินทางต่อไปยังอำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ "บ้านพอเพียงชนบท" แก่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมบ้านสวนคุณตาอำเภอวารินชำราบ เพื่อพบปะสภาเด็กและเยาวชน พร้อมร่วมการประชุมทีม One Home กับ 9 หน่วยงานใน จ.อุบลราชธานี เพื่อรับฟังปัญหา และอุปสรรค พร้อมรับมอบนโยบายจาก รมว.พม. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป


  • Today: 184
  • Total: 73.545