โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงเยี่ยมบ้านคนพิการผู้ประสบภัยทุ่นระเบิด พร้อมร่วมวางแผนให้ความช่วยเหลือคนพิการอย่างยั่งยืน จากนั้นเยี่ยมชมการดำเนินงานเก็บกู้ระเบิดของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 1

วันนี้ (14 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมเสวนาในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านอาชีพ โดยการอบรมด้านเกษตรกรรม และการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการเยียวยาและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรืออนุสัญญาออตตาวา โดยมีศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และองค์กร Norwegian Peoples Aid ร่วมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 และชมรมคนพิการตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ พก.ได้ร่วมอภิปราย “เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับสิทธิและความต้องการ” พร้อมร่วมสังเกตุการณ์การอบรมการทำการเกษตร และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมี พลเอกสิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย มลวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมสิทธิคนพิการ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. และภาคีเครือข่ายในการเสริมศักยภาพคนพิการจากทุ่นระเบิดและครอบครัวในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงาน

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่ 

Website : http://www.dep.go.th/

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

แกลเลอรี่


  • Today: 65
  • Total: 81.748