โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. สค. หารือ กรมอนามัย และภาคีเครือข่าย เพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิด

วันนี้ (13 ม.ค. 64) 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมหารือการป้องกันความพิการ (แต่กำเนิด) ด้วยวิตามินโฟลิก ให้สามารถลดอัตราการเกิดทารก /เด็กพิการแต่กำเนิดได้ ทั้งนี้ จะมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องร่วมกัน โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศ.เกียรติคุณ พญ. พรสวรรค์ วสันต์ ที่ปรึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) อธิบดีกรมอนามัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

แกลเลอรี่


  • Today: 254
  • Total: 73.997