โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. สธ. ร่วมหารือการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน

วันนี้ (16 ม.ค. 63) เวลา 13.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมหารือ การบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุที่พิการในชุมชน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อการแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนงานบูรณาการความร่วมมือและกลไกเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่และพิจารณาแผนการขับเคลื่อนผู้ช่วยคนพิการในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. และผู้แทนจาก สธ. ร่วมการประชุม ณ ห้อง DEP WAR ROOM ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

 

 

 

 


  • Today: 919
  • Total: 84.578