โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบภัยฯ ปาบึก

 

วันนี้ (8 ม.ค. 62) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่งลำเลียงพร้อมส่งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเก้าอี้สุขาพาสุข ให้กับศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน ปาบึก 

 

โดยในวันนี้ ได้ทำการส่งมอบสิ่งของดังกล่าว ให้กับศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน ปาบึก ซึ่งมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาวาตภัยและอุทกภัยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน ต้องตกอยู่ในภาวะยากลำบาก โดยได้มีการประชุมหารือถึงสถานการณ์คนพิการและผู้ประสบภัยฯ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.นครศรีธรรมราช) และศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำการประเมินสถานการณ์และวางแผนการปฎิบัติงาน เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วน พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแลผู้ที่ประสบปัญหาอย่างเต็มกำลัง โดยได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้คนพิการและครอบครัวที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

 

 

หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการใน 3 อำเภอ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง และตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา เพื่อส่งกำลังใจและความห่วงใยแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ อีกทั้งยังได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และเก้าอี้สุขาพาสุข รวมไปถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกด้วย


  • Today: 962
  • Total: 84.621