โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. หารือสมาคมคนพิการ เร่งด่วนภาวะโควิด-19

วันนี้ (17 เม.ย. 63) เวลา 14.00 น.  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือเร่งด่วนมาตรการในการช่วยเหลือคนพิการและการประชาสัมพันธ์งานด้านต่างๆ ของ พก. ในภาวะวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงสมาคมคนพิการทุกประเภท ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี  กรมประชาสงเคราะห์

 


  • Today: 59
  • Total: 81.742