โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. หารือ กทม. บูรณาการงานด้านการพัฒนาสังคม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เข้าร่วมการหารือข้อราชการกับกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลตามประเด็นที่เกี่ยวข้องประกอบการหารือ เพื่อบูรณาการงานด้านการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ

 


  • Today: 1503
  • Total: 83.635