โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. หารือ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคนพิการ ประเด็นขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ

วันนี้ (26 ม.ค. 64) เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน หารือร่วมกับนางอาทิชา นราวรวัชร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคนพิการ และคณะ ในประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สถานการณ์สตรีพิการในประเทศไทย ความร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย  Social Protection เป็นต้น โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่


  • Today: 374
  • Total: 73.733