โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. หารือ สธ. เน้นการบูรณาการความร่วมมือการจัดบริการด้านคนพิการในพื้นที่

วันนี้ (10 มี.ค. 63) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือ เพื่อบูรณาการความร่วมมือการจัดบริการด้านคนพิการ ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  และ พก. อาทิ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการร่วมกัน การปรับปรุงแอปพลิเคชั่นของ สธ. ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอวังทองโมเดล ที่ทำให้เห็นถึงการบูณาการความร่วมมือ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึง ครบทุกมิติ โดยมี นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมการหารือ ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

 


  • Today: 1513
  • Total: 83.644