วันพุธที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง co-working space บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) เพื่อเตรียมข้อมูลในการประชุมหารือแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2565 - 2569) โดยมีประเด็นสำคัญด้านการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งการประชุมดังกล่าวฯ กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ พก. และผู้แทนจาก UNICEF เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่