โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จิตอาสา ร่วมใจจัดทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือ ต้าน COVID-19

วันนี้ (13 มี.ค. 63) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมจัดทำหน้ากากผ้า (ทำจากผ้าโทเรและผ้าสาลู) และเจลล้างมือทำความสะอาด พร้อมฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายและอาสาสมัคร ได้มีความรู้ในการทำหน้ากากผ้า และเจลล้างมือทำความสะอาด ไว้ใช้ป้องกันตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นช่องทางในการต่อยอดสู่การมีงานทำและเพื่อร่วมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของ พก. นับเป็นวันที่ 5 ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่และครูฝึกจากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย อาสาสมัครเชี่ยวชาญด้านคนพิการกรุงเทพมหานคร (อพมก.) มาร่วมสาธิตและฝึกสอน การทำหน้ากากผ้าและเจลฯ ให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกัน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และจิตอาสา ร่วมกันทำหน้ากากผ้าที่เย็บด้วยมือของตนเอง เพื่อร่วมกันป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงทพฯ ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ ตลอดเดือนมีนาคม นี้ หรือจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

 


  • Today: 772
  • Total: 79.144