โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์หาเสียงผู้แทนประเทศไทย ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ วาระปี 2564 - 2567

วันนี้ (12 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์หาเสียง นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้แทนประเทศไทยที่ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ วาระปี 2564 - 2567 ในรูปแบบการดื่มกาแฟยามบ่าย พร้อมการเสวนา (Afternoon coffee) ภายใต้หัวข้อ “Build Back Better: Role of the Committee on the Rights Of Persons with Disabilities in realising a resilient society  in the Post-COVID era” ในโอกาสนี้ นางสาวเสาวลักษณ์ ได้แนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาฯ และจัดงานประชาสัมพันธ์ผลงานของภาคส่วนต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมสิทธิของคนพิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานอกอัครราชทูตประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิคนพิการ และองค์กรคนพิการในไทย จำนวน 80 คน

 

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่ 

Website : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM

 

แกลเลอรี่


  • Today: 1006
  • Total: 136.128