โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

วันนี้ (6 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ปีที่ 15 พร้อมร่วมการเสวนาเรื่อง โอกาสในการนำนวัตกรรมเพื่อดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โชว์ผลงานวิจัยรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2 - 6 ส.ค. 63 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม. เป็นประธานพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง กลุ่มเปราะบางทางสังคมคนพิการและผู้สูงอายุ : การคุ้มครองดูแลยุค New Normal

 


  • Today: 458
  • Total: 81.581