โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการแสดงพลัง “ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ”

 

 

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการแสดงพลัง “ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” และเปิดตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ “ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว” โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีแผนการรณรงค์ยุติความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 พร้อมทั้งสำรวจคำพูดและท่าทางที่เหมาะสมในครอบครัว โดยเริ่มจากตัวเราก่อน ทั้งนี้ กระทรวง พม. เตรียมการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อลดปัญหาและสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 


  • Today: 1513
  • Total: 83.644