โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมงาน “มหาสงกรานต์ สานความสุข ทุกช่วงวัย” ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่เมืองสร้างสุข (บริเวณศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายผู้แทน ได้แก่ นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวสิริณัฏฐ์ อ่อนไสว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมงาน “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้หัวข้อ มหาสงกรานต์ สานความสุข ทุกช่วงวัย และพิธีเปิดศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ โดยมี นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัย ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในวาระวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2562 ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ เป็นการช่วยเสริมความสุข ความผูกพันที่ดี พร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ของเมืองสร้างสุขที่มีการให้บริการของศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย

 


  • Today: 1439
  • Total: 79.801