โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ พระอุโบสถวัดอินทรวิหาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำนำพรรษา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 4 ทุน โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัด พม. เข้าร่วมในพิธี

แกลเลอรี่


  • Today: 457
  • Total: 81.580