โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมโครงการ CRG Pass the love Forward "จากผู้รับเป็นผู้ให้ สู่หัวใจผู้พิการในสังคม"

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมโครงการ CRG Pass the love forward "จากผู้รับเป็นผู้ให้ สู่หัวใจผู้พิการในสังคม จัดโดย บริษัทเซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด นำโดยนายณัฐ วงค์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ CRG จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแทนพนักงานคนพิการในสังกัดบริษัทฯ กับนักเรียนคนพิการ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการศึกษา และเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้นักเรียนคนพิการเข้าถึงศักยภาพของตนเองที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดจากความพิการและโอกาสที่สังคมมอบให้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีผู้แทนจาก พก. พนักงานบริษัท CRG และนักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ

 


  • Today: 642
  • Total: 79.021