โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เตรียมบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียนบางชัน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (13 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือ "การบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)" ตามที่ รมว.พม. ได้มีข้อสั่งการในการลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของเด็กพิการของโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) บูรณาการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและการจัดหาบุคลากรร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ พก. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนบางชัน เพื่อพิจารณาการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสถานศึกษาร่วมกัน พร้อมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามภารกิจของ พก. และการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนบางชัน และเตรียมบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

 


  • Today: 723
  • Total: 82.870