โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เปิดงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

แกลเลอรี่


  • Today: 39
  • Total: 81.723