โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เปิดประชุม พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนพิการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

วันนี้ (13 ม.ค. 63) เวลา 15.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนพิการในภาวะวิกฤต ด้วยกระบวนการ Case Management กรุงเทพมหานคร" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 ม.ค. 63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวที่ประสบภาวะวิกฤต หรือมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเทคนิคในการบริหารจัดการ Case เพื่อให้มีแนวทางร่วมกันในกระบวนการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อคนพิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ และศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ ทั้ง 4 สาขา เจ้าหน้าที่กองกองทุนฯ ผู้แทนทีม One home ผู้แทนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน ณ โรงแรมปรินช์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร


  • Today: 918
  • Total: 84.577