โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เปิดอบรมคนพิการภาคธุรกิจการโรงแรม ชูเป็นโรงแรมต้นแบบเพื่อฝึกอบรมคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย

พก. เปิดอบรมคนพิการภาคธุรกิจการโรงแรม ชูเป็นโรงแรมต้นแบบเพื่อฝึกอบรมคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำภาคธุรกิจการโรงแรมประจำปี 2562 ที่จัดโดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาการฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ม.ศพอ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วม โดยจะรับสมัครและคัดเลือกคนพิการทุกประเภท อายุ 18 - 55 ปี จำนวน 30 คน เข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานจริงในภาคธุรกิจโรงแรม เพื่อส่งต่อการทำงานกับโรงแรมต่างๆ ที่ยังขาดแคลนบุคลากรคนพิการในสาขา การปฏิบัติการพนักงานแม่บ้าน พนักงานงานต้อนรับ และบริการทั่วไป ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องโรงแรมต้นแบบเพื่อฝึกอบรมคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อการจ้างงานคนพิการอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมภายในการอบรม อาทิ ความเสมอภาคด้านความพิการ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน กฎระเบียบและอุปกรณ์ และการอบรมงานแม่บ้านโรงแรม เป็นต้น ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ฝึกอบรม (ม.ศพอ.) APCD บริเวณบ้านราชวิถี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

 

 

 

 

 

 


  • Today: 1504
  • Total: 83.636