โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เปิดโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” พร้อมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนคนพิการ ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมงานในพิธีเปิดโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” พร้อมมอบสิทธิบ้านเช่าในโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงให้กับกลุ่มเปราะบาง ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จำนวน 14 หน่วย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สะอาด ประธานกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร กระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ซอยร่วมพัฒนา 6 ถนนสังฆประชา เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ พก. ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนคนพิการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนดังกล่าว ณ โครงการเคหะร่มเกล้า แขวงสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยได้สำรวจข้อมูลของนางเรณู วงศ์ศิริ และนายมนัญชัย ธรรมเนียมใหม่ ซึ่งเป็นครอบครัวคนพิการทางการเห็น โดยได้รับสิทธิบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” (ฉลองกรุง) และได้เข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างของโครงการที่ออกแบบสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชา (ฉลองกรุง) เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

แกลเลอรี่


  • Today: 240
  • Total: 122.688