โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครู

วันนี้ (26 มิ.ย.53) เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครู ซึ่งเป็นการอบรม เพื่อมุ่งเน้นการศึกษา ความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) ได้แก่ นโยบาย การศึกษาและเรียนรู้ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และได้นำร่องต้นแบบ KORAT  MODEL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการและสามารถจัดการศึกษา IEP โดยมี นางปิยะฉัตร  อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

 


  • Today: 1397
  • Total: 79.760