โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เป็นประธานพิธีมอบมงกุฎ และร่วมตัดสินรอบไฟนอล Misster Deaf Gay Thailand

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม Me Style Muscum Hotel อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีมอบมงกฎ แต่งตั้งสายสะพายประจำตำแหน่ง และร่วมเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ในการตัดสินรอบไฟนอล Misster Deaf Gay Thailand ซึ่งเป็นเวทีจิตอาสาและยกระดับความสามารถของคนหูหนวกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและทำความเข้าใจในครอบครัวและสังคม โดยคอนเซปต์ในปี 2021 "ฉันมีตัวตนในพื้นที่ ฉันขอพื้นที่แสดงตน" โดยมีแขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน
__________________________
 
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook :
https://www.facebook.com/dep.go.th

แกลเลอรี่


  • Today: 232
  • Total: 122.680