โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เยี่ยมสมาคมคนพิการภูเก็ต หารือการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พื้นที่ จ. ภูเก็ต

วันนี้ (24 ก.พ. 63) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ลงพื้นที่สมาคมคนพิการภูเก็ต โดยมี นายไสว พรหมจินดา กรรมการที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมได้หารือการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านคนพิการ เพื่อเกิดเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป หลังจากนั้นได้นำเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในสมาคม โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

 


  • Today: 1445
  • Total: 79.806