โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เวียตเจ็ทฯ หารือการจัดที่นั่งสำหรับคนหูหนวก

วันนี้ (15 ม.ค. 63) เวลา 14.30 น. อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ประเด็นปัญหากรณีการจัดบริการของสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ แยกที่นั่งให้กับผู้โดยสารพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ที่เดินทางพร้อมครอบครัว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นปัญญาในการกำหนดแนวทางการจัดให้บริการคนพิการของสายการบินที่ต้องหารือกับทุกฝ่าย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และพิจารณาศึกษาการจัดที่นั่งให้สำหรับคนพิการ พร้อมทั้งเสนอข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการคนพิการต่อไป โดยมี นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ผู้แทนสายการบิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 49
  • Total: 81.732