โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ปี 2562

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในประเด็นวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) จะนำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้นำคนพิการ และคนพิการต้นแบบ ได้แก่ 1) นายดำเกิง มุ่งธัญญา (ไอซ์) คนพิการทางการเห็น 2) นายชาตรี กรวัชรธาดา (ต๊อด) คนพิการทางการเคลื่อนไหว และ 3) นางสาวกาญจนา พิมพา Miss Deaf Thailand (คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย) เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และติดเข็มสัญลักษณ์วันคนพิการสากล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธกาแฟของคนพิการ ร้าน 60+ (Sixty plus) และเวลา 15.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสาส์นวันคนพิการสากลประจำปี 2562 โดยผู้แทนองค์กรสหประชาชาติ และนายกสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น แก่คนพิการต้นแบบและหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการนิทรรศการแสดงผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาภาพชีวิตคนพิการ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

 

 

 


  • Today: 769
  • Total: 79.142