โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. แถลงย้ำมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ

วันนี้ (29 เม.ย.63) เวลา 15.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก.  แถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของ พก. เรื่อง มาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

และ  การเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้กับคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเด็กพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

 


  • Today: 1504
  • Total: 83.636