โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. โชว์ผลงาน “เก้าอี้ลังกระดาษ” รางวัลบริการภาครัฐ ใน "กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ" พร้อมขยายผลรางวัลนวัตกรรมต่อสาธารณชนและชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิด "กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ" พร้อมชมสาธิตวิธีทำและวิธีการใช้เก้าอี้ลังกระดาษ (Cardboard chair) ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รางวัลนวัตกรรม และสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมเก้าอี้ลังกระดาษ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการได้ดี ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการสาธิตและฝึกภาคปฏิบัติให้กับผู้ที่สนใจได้ฝึกทำเก้าอี้ลังกระดาษและนำนวัตกรรมไปใช้กับคนพิการได้จริง พร้อมขยายผลรางวัลนวัตกรรมต่อสาธารณชนและชุมชนอีกด้วย โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเพื่องฟ้า บรรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วย สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพมหานคร


  • Today: 966
  • Total: 84.625