โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและการใช้ระบบงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ (รุ่นที่ 2 ภาคใต้)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและการใช้ระบบงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2 ภาคใต้) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2562 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและการใช้ระบบงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการกู้ยืมเงิน ระบบติดตามหนี้สิน ระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ และระบบบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และการใช้ระบบงานของกองทุนฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 100 คน ประกอบด้วยพนักงานกองทุนตำแหน่งนิติกร นักพัฒนาสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการเงินและบัญชี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 34
  • Total: 81.719