โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. โดย กทพ. จัดประชุมชี้แจงการปฎิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563

วันนี้ (15 ก.ย. 63) เวลา 11.15 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ  อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วมโครงการประชุมชี้แจงการปฎิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ (กทพ.) พร้อมกันนี้ รองอธิบดี พก. ได้กล่าวขอบคุณและมอบนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเรวัติ  อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มากล่าวถึงบทบาทความร่วมมือในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 ระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 


  • Today: 183
  • Total: 73.544