โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. โดย ศพอ.พระประแดง เร่งผลิตกระเป๋าผ้าในโครงการ “ซีพีออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาส” Giving Ambassadors : from "Care" to "Share"

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เร่งผลิตกระเป๋าผ้าจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด ในโครงการ ซีพีออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาส Giving Ambassadors : from "Care" to "Share" ที่ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับ ศพอ.พระประแดง ให้ผู้รับการฝึกอาชีพตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าที่ได้จากฝีมือคนพิการ เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สนับสนุน ส่งเสริม อาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการ

 

#ข่าวสารพก #ข่าวสารคนพิการ #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 460
  • Total: 81.583