โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. โดย ศพอ.หนองคาย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและติดตามการมีงานทำของคนพิการ รวมถึงประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ ประจำปี 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและติดตามการมีงานทำของคนพิการที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์ฯ รวมถึงประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag


  • Today: 1436
  • Total: 79.799