นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้ครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ให้การต้อนรับ ทันตแพทย์ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช ทันตแพทย์ประโยชน์ เพ็ญสุดา และ ทันตแพทย์หญิงจารุวรรณ ตันกุรานันท์
จัดกิจกรรม "โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องบ้านการุณยเวศม์" โดยให้บริการคนพิการและเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองฯ ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ Rebaseฐานฟันปลอม(ชนิดถอดได้) รวมมูลค่า 62,500 บาท พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนพิการ และบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ #ข่าวสารพก
-----------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6

แกลเลอรี่