โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. โดย สคพ.บ้านราชาวดี (ชาย) ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและไวรัสรอบอาคารเรือนนอนและบริเวณโดยรอบ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและไวรัสรอบอาคารเรือนนอน และรอบๆ บ้านราชาวดี (ชาย) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ บ้านราชาวดี(ชาย) และผู้มาติดต่อราชการ

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

สามารถติดตามข่าวสารคนพิการต่างๆ ได้ที่ http://dep.go.th/

แกลเลอรี่


  • Today: 1015
  • Total: 84.672