นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) มอบหมายเจ้าหน้าที่ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปฝีมือพนักงานคนพิการ ณ ศูนย์อาหาร ๑๓๐ ปี กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมแนวทางการขยายการตลาดให้มากยิ่งขึ้น 

__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
 
facebook :
https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
 
youtube : shorturl.at/tvIM6
 
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
 

แกลเลอรี่