โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. MOU บัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ใช้แทนบัตรคนพิการ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562

 

 

 

 

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องภานุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการใช้บัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทนบัตรประจำตัวคนพิการ “ทุกสิทธิคนพิการ ผ่านบัตรประชาชนใบเดียว : One Card All Rights” ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการข้อมูลสู่ Big Data ด้วยการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ 3 หน่วยงาน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงงานบริการภาครัฐ คนพิการสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการติดต่อราชการและรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของภาครัฐได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการในการเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและลดการใช้เอกสาร ที่จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ ร่วมกับ ร.ต.ท. อาทิตย์  บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง นพ. ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยบูรณาการข้อมูลคนพิการของประเทศไทย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 สำหรับคนพิการทั่วประเทศ โดยมี เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน 


  • Today: 422
  • Total: 81.546