โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. UN ร่วมหารือการช่วยเหลือคนพิการหลัง COVID-19

วันนี้ (11 มิ.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Co-work space บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ คุณสุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์ Project Manager จากองค์กรสหประชาติ และผู้แทน เพื่อหารือ ความร่วมมือในการช่วยเหลือคนพิการในช่วงระหว่างและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19) เพื่อ สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาวิเคราะห์แก้ปัญหาตามความเหมาะสมเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงการบริการอย่างเต็มรูปแบบและการได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งด้านการปัองกัน เศรษฐกิจ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมี เจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม

 


  • Today: 1510
  • Total: 83.641