โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. จัดงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานบทความทางวิชาการและผลงานประกวดนวัตกรรมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5

 

ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล” (Moving towards Sustainable Society for All) โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมงาน

 

 


  • Today: 48
  • Total: 81.731