โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. จัดงาน 5 ทศวรรษแห่งการก้าวย่าง : สานรักครอบครัวสู่ชุมชน มุ่งสร้างการยอมรับและเปิดใจรับคนไข้จิตทุเลาที่พร้อมคืนสู่ครอบครัวและสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจีระศักดิ์  ศรีพรหมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “5 ทศวรรษแห่งการก้าวย่าง : สานรักครอบครัวสู่ชุมชน” เพื่อให้สังคมได้รับทราบและเข้าใจถึงภารกิจสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ที่ดำเนินงานรับใช้สังคมมายาวนานกว่า 50 ปี ในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของคนไข้จิตทุเลา ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดพก.  ภาคเอกชน คณะกรรมมูลนิธิบ้านกึ่งชาย ผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลศรีธัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


  • Today: 796
  • Total: 84.457