โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ

สถานที่: 
ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)” เพื่อนำเสนอและแสดงนวัตกรรมสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมให้สามารถดำรงชีวิต เดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ขณะเดียวกันยังเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ผลิต (ภาคธุรกิจ) ที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรถแท๊กซี่ เพื่อเพิ่มจำนวนรถแท๊กซี่คนพิการและยังเป็นการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการให้บริการรถสาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชมการสาธิตการใช้รถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการและนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ภาพประกอบ: 


  • Today: 39
  • Total: 81.723